Prowadzenie korespondencji e-mail jest bardzo proste i przyjemne. Nie wymaga wiedzy technicznej, a jedynie adresu e-mail odbiorcy wiadomości oraz treści, którą chcesz mu przekazać. Korzystanie z poczty elektronicznej ma także wiele zalet i ukrytych funkcjonalności jak np. wysyłanie poczty do wiadomości innych lub przesyłanie korespondencji do ukrytych adresatów. Za to m.in. odpowiadają pola DW i UDW, które znajdziesz w swoim programie pocztowym podczas redagowania nowej wiadomości.

Z tego artykułu dowiesz się czym są pola DW i UDW oraz jakie zastosowanie zostało im przypisane. Odwiedź także inny artykuł, aby poznać wszystkie pola przypisane korespondencji e-mail: DO, DW i UDW.

Co to jest pole DW?

Każdy program pocztowy pozwala wysłać wiadomość e-mail do odbiorcy, wystarczy wskazać jego adres w polu DO. Wiadomość została wysłana. Czasami możesz chcieć wysłać wiadomość do wielu adresatów, ale niekoniecznie chcesz aby wszyscy odpowiadali na nią. W tej sytuacji możesz użyć pola DW, wskazując niektóre osoby jako tych, którzy są dołączeni do korespondencji jedynie „do wiadomości”. To sytuacja w której każdy użytkownik pola DW, domyślnie otrzyma tę samą kopię wiadomości co ten wpisany w polu DO, ale będzie miał świadomość, że to nie on sam jest odbiorcą docelowym. Ma jedynie zapoznać się z treścią i wiedzieć, że taka wiadomość została przesłana.

Użytkownicy pola DW mogą oczywiście odpowiadać na korespondencję, a więc włączyć się w wymianę wiadomości. Nie muszą. Pole DW nie jest polem, które technicznie zmienia cokolwiek w treści wiadomości, raczej jest polem „świadomości”, kto jest odbiorcą głównym, a kto jedynie ma wiedzieć, że wiadomość została wysłana.

Co to jest pole UDW?

Pole UDW z kolei to pole ukrytego odbiorcy, ukrytego adresata wiadomości. Wprowadzeni w tym polu adresaci wiadomości są ukryci przed tymi, dodanymi w polach DO i DW. Nikt o nich nie wie. Takie pole może być użyte na wiele sposobów, np. kiedy chcesz wysłać e-mail do odbiorcy głównego DO ale nie chcesz aby wiedział, że ta sama kopia zostanie przesłana do kogoś innego, za pomocą pola UDW. Przydatne rozwiązanie gdy wysyłasz, np. mailing do wielu odbiorców lub ofertę handlową do wielu różnych kontrahentów. Nie wiedzą o sobie, bo są wprowadzeni w polu UDW.

UDW pole nie tylko ukrywa odbiorców przed tymi, którzy są wprowadzeni w polach DO i DW, ale również ukrywa wszystkich użytkowników UDW przed samymi sobą. Jeśli więc wyślesz wiadomość do kilku odbiorców wprowadzając ich adresy e-mail w polu UDW, to oni także nie zobaczą siebie wzajemnie. Wygodne prawda? Wysyłasz jeden e-mail do wielu kontrahentów i każdy czuje się wyjątkowy.

Możesz kombinować łącząc pola DO, DW i UDW ze sobą. Użytkownicy UDW widzą odbiorców DO i DW. Adresaci z DO i DW nie widzą tych UDW. Pamiętaj o tym, aby przypadkiem nie wysłać korespondencji do kogoś, kto nie powinien jej zobaczyć lub aby nie ujawniać adresów e-mail innych firm, np. gdy piszesz do konkurencji, na której Ci zależy.